Ordföranden har ordet

Nu går det mot färdigställandet av fibernätet. Empower färdigställer till den 22 maj. Slutbesiktning av installationer 27 maj

Områdesansvariga har gått ut med information till er gällande installation av uv beständig vp-slang, fiberledning till medeomvandlaren som skall installeras i alla fastigheter som vill få tillgång till tjänster via fiber. Det är även viktigt att alla lämnar information om fastighetsbeteckning mailadresser mm där ni kan nås. Svar skall senast 17 maj lämnas till områdesansvarig. Den som ansvarar för respektive område finns på vår hemsida.

Saknar ni information så hör av er till någon av våra områdesansvariga.

Årsstämman blir den 2 juni

Styrelsen har tecknat avtal med IP Only som KO

Vi kommer vid uppstarten i början av Juni att få tillgång till ett öppet nät där ni själva väljer vilka aktörer ni vill köpa tjänster av.

Styrelsen håller just nu på att utvärdera tjänstepaket (trippel) för uppstart till hösten. Tjänstepaketen har normalt 12v leveranstid och med hänsyn till att det är uppsägningstider på abonnerade tjänster för internet, telefoni och TV. Vi har mera information till stämman.

Det är beslutat att Yngves Dialect i Vänersborg tar hand om service av fibernätet för både föreningen och Uddevalla Energi kabelutsättning utför då av Yngves  Dialect.

Conny