Ordförandens nyhetsbrev

Vi har i måndags färdigställt slutredovisningen till Länsstyrelsen som skulle vara klar till den 30/6
vi har även under förra veckan kommit en bit på väg med slutuppgörelsen med Empower.
Det har blivit något dyrare än förväntat och sedan har föreningen tagit kostnader för installations materialet.
Inmätningens resultat skall analyseras av föreningen och slutförhandlas med Empower.
Som det ser ut i dag kan det möjligen behövas ett mindre medlemstillskott för att klara ekonomin
Jag återkommer till detta när alla kostnader blir kända.

Vi väntar på svar från trafikverket som troligen kommer denna veckan. Detta för att koppla in fibern på riksnätet. Noden kommer att bestyckas med utrustning inom 14 dagar och då står den klar för att aktiveras. IP Only utför allt arbete och färdigställer inom kort.

Vi har fått besked från Boxer om att det går att ansluta flera tv apparater till IP TV. Villkoren jämställs med marksänd TV.
Och sedan till dagens trevliga nyhet

Överenskommelse är att alla som tecknar sig för Boxer avtalet får gratis internet från tändning av nätet fram till den 1 oktober.

Inom kort så kommer det att finnas en blankett där alla måste ta ställning. Boxer trippel, öppet nät eller att avstå.
Den som tecknar avtal om Boxer trippeln kommer att teckna detta med föreningen då det är ett kollektivt erbjudande.
Föreningen vill även veta på vilket sätt som ni vill betala på.

Vi har ännu inte fastställt svarsdagen men den är planerad till mitten av Juli.

Conny