Pågående störningar vecka 50

Vi har nu medlemmar som rapporterar ökande antal störningar. TV-bild fryser och ibland uppkommer mosaikbild.

Internetuppkoppling har dålig kapacitet. Låga hastigheter vid mätning.

Fiberföreningen har felanmält och eftersöker grundorsak.

Skicka gärna din problembild till christer.pson62@gmail.com. Så kan vi sammanställa och återrapportera till Boxer och IP-Only.

Fibernäten i vår omgivning utökas kontinuerligt och fler abonnenter ansluts. Kan få påverkan på kapacitet tills brister konstaterats och åtgärdas.

Vi återkommer med information så snart vi får orsak bekräftad.

Mvh Christer