Områdesansvariga i Stenshults fiber

Behöver du komma i kontakt med områdesansvarige i ditt område, listar vi vilka du kan kontakta här:

Område: Från Stenshult ner till Råane
Bengt-Olof Karlsson
Telefon: 0522-66 21 22
Börje Lindquist
0705-662081 eller 0522-662081
E-post: borje@liphone.com
----------------------------------
Område: Moarna – Fagerhult – Källegren – till Sågberget
Inge Olsson
Telefon: 070-838 30 88
E-post: inge.olsson@live.se
---------------------------------
Område: Djurhult
Olle Olsson
Telefon; 0708-662135
E-post: olle.olsson6@icloud.com
--------------------------------
Område: Stenshult (ner till Vrån/bort till Djurhult/angränsar till Bengt-Olof)
Christer Pettersson
Telefon: 073-761 24 24
E-post: christer.pson62@gmail.com
--------------------------------
Område: Vrån, Listaskogen – väg 44
Annika Lilja
Mobil:073-181 24 53
E-post: nannis69@hotmail.com
--------------------------------
Område: Ekåsen – vägen
Robert Emanuelsson
Telefon: 0522-662235, mobil 0700 87 1769
E-post: robert.ema6622@gmail.com
--------------------------------
Område: Från Rörmadhagen till Råsseröd och Kullen
Christer Pettersson
Telefon: 073-761 24 24
E-post: christer.pson62@gmail.com
-------------------------------
Område: från Stenshult till Vattenberget och vidare till Jättesås
Nils Carlsson
Telefon: 0706-674078
E-post: nils@ncnconsulting.se
Jonas Andersson Ruthner
Telefon: 0708-689901
E-post:  jonas.ar@tele2.se
------------------------------
Område: Vassbo/Ryra
Ann-Marie Genne
Telefon: 0705-372602
E-post: ann-marie.genne@skf.com