Risk för avbrott på internet!

På grund av den pågående skogsbranden vid Bratterödsmotet och angränsande områden är det osäkert hur länge vår internetanslutning i föreningen fungerar!

För att inte riskera olyckor i samband med släckningsarbetet har strömmatningar genom brandområdet kopplats ifrån.

För närvarande arbetar vår nod med batteridrift, vilket gör att batteridriften för internetanslutning har ungefär 2 timmar kvar nu ca kl. 18:30 innan den slocknar.

Vi får hoppas att strömmen kommer tillbaka innan dess!

 

Webmaster