Tjänster väljer vi på byalagsportalen.se

Stenshultsfiberförening har IP-Only som kommunikationsoperatör. På vårt nät som IP-only driver levererar vissa tjänsteleverantörer sina produkter. Tjänsteleverantörer på vårt fibernätet finns samlade på
http://www.ip-only.se/privat/tjanster/

Via denna sida kan man jämföra tjänster och priser. Beställning görs på respektive leverantörs hemsida.