X-tra föreningsstämma 15 januari

Då flera medlemmar i vår förening begärt en extra föreningsstämma för att ta ställning till det avtalsförslag som finns med Uddevalla energi AB, kallar vi härmed till möte den 15 januari.

Dag: torsdagen den 15 januari 2015
Tid: kl 19.00
Lokal: Stenshults IF:s klubblokal

Avtalsförslaget skall gås igenom så att alla medlemmar kan bilda sig en uppfattning om det och därefter ta ställning.

Kallelse till extrastämman kan laddas ner som PDF-fil HÄR.

 

Dosan är helt tät rätt monterad
Montering av dosorna börjar 7 januari.

Montering av fiberdosor börjar

Onsdag den 7 januari kommer man att börja montera de fiberdosor som ska sitta i anslutning till den fiber som kommer utifrån.

Man börjar med de dosor som ska sitta på utsidan av huset. De som har uttryckt önskemål om att få dosan monterad på insidan kommer när utsidesmonteringarna är klara att kontaktas för lämplig tid för montörerna att få möjlighet att komma in i huset.

Förmodligen kommer områdesansvariga att engageras i detta också.

Vi ser fram mot att arbetet fortsätter under 2015.