Nedfräsning av fiberslang.

VÄLKOMMEN TILL 
STENSHULTS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING! 

Det gått flera år sedan vi fick vår fiberanslutning. Just nu är vi ca 285 medlemmar i föreningen, flertalet är anslutna, men vi har några som valt att ha sina accesser vilande. 

Föreningen har ett gruppavtal med Tele2, men även möjlighet att teckna sig för andra tjänsteleverantörer via vad vi kallar öppet nät för dem som inte önskar gruppavtal.

Så några upplysningar:

Vid störningar på din bredbandsanslutning kontaktar du din tjänsteleverantör för internet, telefon eller TV tjänst. 

Om felorsaken är att fibernätet har störning kontaktar tjänsteleverantören vår kommunikationsleverantör, som vid behov kontaktar fiberföreningens support för fibernätet.

Det kan vara bra att först kontrollera om det finns information om pågående arbeten eller kända störningar som håller på att åtgärdas. 

Felanmälan ska alltså göras till respektive operatörs kundservice. Se mer information i menyval .

Uppdaterat 2023-06-19

Vi är klara med vårt nät sedan flera år

Vi har ett väl fungerande fibernät med nästan 300 medlemmar anslutna. Vi har även möjlighet att expandera antalet anslutningar.

Framtidssäkrat

Nätet är dessutom säkrat för framtiden, så vi kan vara trygga i en fortsatt funktionalitet.

Även nya medlemmar är välkomna. Vi hittar rätt anslutningslösning till rätt pris när fibern ska etableras, även i nybyggen.

Vi hittar rätt lösning

SENASTE NYTT