Välkommen till Stenshults fibernät ekonomisk förening!

Nu har det gått över två år sedan vi fick fiberanslutning. Just nu är vi 265 medlemmar i föreningen, flertalet är anslutna, men vi har några som valt att ha sina accesser vilande. Vår huvudleverantör Boxer har under denna tid tyvärr inte lyckats lösa problemet med TV via fiber (IPTV) – man kan t.ex. inte se Västnytt utan får Stockholms sändningar istället. Likaså är det problem med text-TV.

Har man däremot Boxers TV via antenn fungerar allt oklanderligt.

Därför har Boxers ägare Com Hem nu gått in och erbjudit våra Boxeranslutna medlemmar att under pågående avtalsperiod byta till Com Hem istället. Men då förbinder man sig att stanna kvar i detta avtal i tre år plus kvarvarande avtalstid med Boxer. Det blir i nuläget över fyra år. Fördelen med detta blir att man får fungerande TV via fiber.

Vi har under våren och försommaren marknadsfört denna möjlighet till byte vid ett flertal tillfällen via olika kanaler. Möjligheten för ytterligare medlemmar att byta är stängd sedan oktober.

Bytet till Com Hem är nu klart för dem det berör. Övriga fortsätter med sina tjänsteleverantörer som vanligt.

Så några upplysningar:

    • Vid störningar på din bredbandsanslutning så kontaktar du din tjänsteleverantör för internet, telefon eller TV tjänst. Om felorsak är att fibernätet har störning så kontaktar tjänsteleverantören vår kommunikationsleverantör IP-Only som vid behov kontaktar fiberföreningens support för fibernätet.
    • Det kan vara bra att först kontrollera om det finns information om pågående arbeten eller kända störningar som håller på att åtgärdas. Kontrollera HÄR.
    • Felanmälan ska alltså göras till respektive operatörs kundservice. Se mer information i menyval Felanmälan.

Uppdaterat 2017-12-18.