Policydokument

Här finns några policydokument för föreningen att ladda ner. Klicka på respektive bild för dokument i PDF-format.

Integritetspolicy Stenshults Fibernät Ekonomisk Förening.

Rutin för personuppgiftsansvarig.