Störningar på TV och internet

Sedan vi bytt nätleverantör har allt fungerat oklanderligt efter något litet strul just vid omkopplingen till den nya leverantören. Vad vi vet har TV och IP-telefoni, liksom den viktiga internetanslutningen fungerat utan anmärkning sedan bytet.

Vi noterade innan bytet att flera av våra medlemmar haft anslutningar som inte fungerat som de ska. Tillfälliga avbrott i internetanslutningen, TV-mottagare som "laggar" och som inte fungerar som de skulle. IP-telefoner som slutar fungera.

Om man råkar ut för störningar eller avbrott ska man anmäla detta till sin tjänsteleverantör!

Då är det viktigt att man ger korrekta uppgifter till supporten. Det de måste veta är:

  • Vad som är fel.
  • Hur felet yttrar sig.
  • När felet uppstod - klockslag etc. och hur länge det varade, eller om det fortgår.
  • Andra omständigheter som kan vara av intresse.

OBSERVERA att du måste försöka få igång det hela själv först. Det gör man genom att starta om mediaomvandlare (CPE), router, TV-box, dator etc.

Många gånger är detta det enda som behövs för att få igång det som strular igen.

Vi i föreningen skulle dessutom vara mycket tacksamma för ett mejl till webmaster@stenshultsfiber.se , där vi gärna tar del av de uppgifter som lämnats till tjänsteleverantörens support när det krånglat. Ju mer vi får veta, desto lättare blir det för oss att bistå om det skulle behövas.

På respektive tjänsteleverantörs hemsida finns alla uppgifter om hur man kommer i kontakt med dem. Skriv gärna av dessa uppgifter och spara för framtida bruk!