Autogiroanmälan betalning fakturor StenshultsFiber

Publicerades 2015-09-16. Detta är i tillämpliga delar fortfarande aktuellt för nytillkomna. 

 

Hej alla!

Eftersom fibernätet kommer att tändas upp inom kort och trippeltjänsten från Boxer startar den 1 oktober kommer också faktureringen från fiberföreningen att ske från och med den 1 oktober.
Fakturor avseende 1 oktober – 31 december 2015 kommer att distribueras inom den närmaste veckan.

För er som valt autogiro som betalningsalternativ är det viktigt att vi får in ett medgivande till autogiro så snart som möjligt och i god tid innan fakturans förfallodag.  Senast den 28 september vill vi ha ert medgivande.

Medgivandet gör man enklast direkt från sin internetbank. Under menyn för ”Betala/Överföra” väljer man alternativet ”autogiro” och därefter ”nytt autogiromedgivande”. Sök på STENSHULTS FIBERNÄT EK FÖR och följ bankens vidare instruktioner. Den exakta proceduren kan variera något mellan de olika bankerna, men huvuddragen bör vara de som beskrivits ovan.

Ett alternativ är att fylla i ett medgivande på papper. Blankett för detta bifogas detta mejl. Om ni väljer att skriva ut bifogade blankett vill vi att ni skriver ut båda sidorna på ett och samma pappersark (använd båda sidor av papperet).
Utskrivna blanketter finns även att få via områdesansvariga.

När man på blanketten frågar efter ”Betaltjänstleverantör” så menar man ”er bank”.

Den undertecknade blanketten skickas till:

Stenshults Fibernät Ekonomisk för.
c/o Lisbet Andersson
Källegren 425
451 92  UDDEVALLA

Om du inte valde autogiro som betalningsalternativ på tjänsteavtalet, men önskar ändra till autogiro, går detta utmärkt. Man kan när som helst övergå till autogiro genom att lämna ett medgivande (så som beskrivits ovan).

Anledningen till att vi som arbetar ideellt med fiberföreningens administration så varmt förordar autogiro-alternativet är att det förenklar vårt arbete avsevärt. Detta medför i sin tur att vi kan fortsätta hantera ekonomirutinerna med ideella krafter, vilket leder till betydande  besparingar för föreningen och medlemmarna. Alternativet är ju att föreningen köper dessa tjänster externt.

Autogiromedgivande Stenshults Fiber

Glada hälsningar
Ann-Marie