Hur säger man upp sitt gruppavtal? 

Avtalstiden för gruppavtalet löper på i tre (3) år räknat från startdatum, som är det datum avtalet ingicks. Skriftlig uppsägning kan ske efter 24 månader och då med tre (3) månaders uppsägningstid. Avtalet får överlåtas till ny brukare av fiberanslutningen men föreningen måste då involveras. 

Vill man säga upp gruppavtalet i förtid går detta bra om man ska flytta. Men föreningen skulle uppskatta om ev. avtal flyttas över till nästa boende i fastigheten enligt ovan. Uppsägning skall alltid ske skriftligt! Om man säger upp avtalet säger man samtidigt upp sitt medlemskap i föreningen. Observera att detta gäller endast vid flytt från föreningens område. 

När ett gruppavtal sägs upp ska det sägas upp dels till föreningen - men även till Tele2, som är tjänsteleverantör i avtalet för att gälla! 

Uppsägningstiden är alltid tre (3) månader! 

Om man inte vill ha fiberanslutning längre, men bor kvar i fastigheten gäller följande - fiberkabeln som går fram till huset är föreningens egendom och får inte avlägsnas. Har man gruppavtal är uppsägning inom avtalstiden inte möjlig (se ovan). Uppsägning ska göras senast tre (3) månader innan avtalstidens utgång.

Medlemmen betalar i förskott en årlig nätavgift till föreningen. Nätavgiften, som ska följa den allmänna kostnadsutvecklingen i föreningen är f n 1500 kr/år. Medlemmen betalar dessutom en årlig medlemsavgift på 75 kr/år.

Vill man säga upp gruppavtalet för att byta till annan tjänsteleverantör inom föreningens nät gäller följande: Uppsägning skall alltid ske skriftligt med angivande av att man vill byta tjänsteleverantör! 

Uppsägning inom gällande avtalstid är ej möjlig (se ovan), utan man måste minst tre (3) månader före avtalstidens utgång säga upp avtalet. Observera att uppsägning skall ske både till föreningen och Tele2.  

Förtydligande: Uppsägning från gällande gruppavtal kan ske tidigast efter 24 månader efter att avtalet ingicks, då med 3 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske både till föreningen och till Tele2.

Ladda ner sidan 
som PDF-fil.

Ladda ner