Varför?

2018-11-14

Varför ska vi ha fiber?
Varför ska vi ha en optisk fiberkabel?
Man hör ibland motiveringar mot fiber som:

Vi har redan en bra ADSL-uppkoppling.

 • Det gamla kopparnätet kommer successivt att monteras ner, eftersom det är alldeles för dyrt att underhålla. Det är dessutom åskkänsligt och har stora begränsningar i överföringshastigheter och kabellängd.

Det behövs inte – det finns ju trådlöst 4G.

 • Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber – så säger operatörerna. Även om det ibland hävdas att du kan få en rejäl hastighet på via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som kopplar upp sig till samma mast. Ju fler som är uppkopplade – desto lägre hastighet. Och det lär dröja innan det finns en bra 4G-täckning i hela Sverige – om någonsin.Med fiber har man en unik anslutning till varje fastighet – en anslutning som inte delas av andra. Man har alltså alltid ”full fart”.

Det är en modefluga som snart går över

Om 4G vore det bästa:

 • Varför satsar då stat och kommun miljoner på fiberutbyggnad till hushållen utanför städerna?
 • Varför sker driftövervakning av kraftverk, larm, vindkraftverk m.m. med fiber och inte via det mobila nätet?

Kan det bero på att fiber anses vara:

 • Mycket mer tillgängligt. Som fiberabonnent berörs man inte av att många användare är ute på nätet samtidigt. Fiber- inte 4G – når alla, oavsett var du bor t.ex. utanför 4G- räckvidd eller i radioskugga bakom en bergsknalle, trädsamling m.m. -dygnet runt, året runt och är mycket mer driftsäker och stabil. Påverkan av väder, elektroniska och mekaniska störningar, mottagarens lokalisering, belastning mm är synnerligen låg till obefintlig.
 • Framtidssäkrat. Tekniken och metoden för överföring i fiber har hög tekniksäkerhet och är inte beroende av t.ex. utrymme i radionät.
 • Kapacitetssäkrat. Dagens planerade kapacitet på 1OO Mb/sek kan lätt höjas till 1 Gb/sek utan märkvärdiga utbyggnader.

Det är för dyrt

 • Förutom installationen kommer föreningen att ta ut en månatlig serviceavgift och en årlig medlemsavgift som skall täcka reparation, underhåll och administration. Denna avgift får du betala vare sig du använder fibernätet eller inte.Vi kommer naturligtvis att ha lägsta möjliga nivå på dessa kostnader, men kalkylera med en årlig medlemsavgift på ungefär en hundralapp samt en serviceavgift på ca 50 – 100 kr/månad. Sammantaget blir den totala månadskostnaden inklusive den avgift man får betala till sin ISP (internetleverantör) lägre än med nuvarande uttag för telefon, internet, TV etc. Allt detta ingår vanligen i ett abonnemang.

Det blir aldrig populärt

 • Strukturomvandling pågår redan nu! Målet för Västra Götalandsregionen är att avveckla alla kopparanslutningar samt radiolänkanslutningar som är anslutna till telefonstationer inom regionen. Detta innebär på sikt att även ADSL upphör som uppkopplingsform.

Alla dessa ovanstående motiveringar mot fiber är som synes mindre väl förankrade i verkligheten, utan så här blir det om vi får fiber:

 • Den ger samma uppkopplingskapacitet för alla fastigheter var de än ligger.
 • Den ger stora möjligheter till utbyggnad av tjänster i framtiden, både för privatpersoner och för företagare.
 • Den ger en obegränsad kapacitet att skicka och ta emot information med mycket bättre och jämnare kvalitet.
 • En optisk fiber har en mycket lång livslängd och kräver inget underhåll.
 • Fiberkabeln är inte särskilt väderkänslig. Den är heller inte känslig för åska.
 • Det blir väsentligt lägre fasta avgifter.
 • Det blir ett högre fastighetsvärde vid försäljning.

Ta gärna kontakt med någon av oss för att få veta mer! Gå till kontaktsidan HÄR !
Ladda gärna ner frågor och svar som PDF-fil HÄR !