Använd gärna formuläret om du har några frågor.

Vi försöker svara efter bästa förmåga.

» Klicka här för att se listan över områdesansvariga

 

Skicka mail till oss

Styrelse:

Conny Magnusson, ordförande,
0522-127 69, 0730-881800, conny@kilbacken.se

Ann-Marie Genne, kassör
0705-372602,
Ann-Marie.Genne@skf.com

Christer Pettersson, sekreterare
0737-612424, christer.pson62@gmail.com

Åsa Stenström, ledamot
0709-320167, asa.stenstrom1982@gmail.com ekonomi@stenshultsfiber.se

Börje Lindquist,  ledamot
0705-662081 eller 0522-662081, borje@liphone.com

Björn Tellow, ledamot
070-537 24 37, bjorn@tellow.se

Åke Jakobsson, suppleant
mona.b.jansson75@gmail.com

Revisorer:
Arne Edvardsson
Yngve Karlgren
Ann-Sofie Nilsson, Suppleant

Valberedning:
Annika Brohammer Lönngren
Kent Eriksson
Siv Torstensson, sammankallande