Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta någon i styrelsen om du har några frågor.

Vi försöker svara efter bästa förmåga.

» Klicka här för att se listan över områdesansvariga

Styrelse:

Conny Magnusson, ordförande,
0522-127 69, 073-088 18 00, conny@kilbacken.se

Ann-Marie Genne, kassör
070-537 26 02,
Ann-Marie.Genne@skf.com

Christer Pettersson, sekreterare
073-761 24 24, christer.pson62@gmail.com

Lisbet Andersson, ledamot
072-715 29 70, lisbetandersson88@gmail.com

Björn Tellow, ledamot
070-537 24 37, bjorn@tellow.se

Åke Jakobsson, suppleant
mona.b.jansson75@gmail.com

Revisorer:
Arne Edvardsson
Yngve Karlgren
Ann-Sofie Nilsson, Suppleant

Valberedning:
Marcus Jakobsson, sammankallande
Annika Brohammer Lönngren
Siv Torstensson