Planerat fiberavbrott

Planerat avbrott på din fiber!

Vi behöver byta stamfiber mellan fiberskåp vid Hogarna och Jättesås, därför kommer det att bli avbrott i din internetanslutning PRELIMINÄRT tisdag 28 maj kl. 07:00. Detta gäller även TV!

Observera att det gäller medlemanslutningar i Råane, Havås, Jättesås och Vassbo och de som är anslutna via dessa noder. Detta gäller alltså även TV! Resten av nätet fungerar som vi vet normalt.

Fibern har skadats vid arbeten med utbyggnad av elkraftsnätet.

Fibern har skadats på flera ställen. Här är ett av dem. (Bild: Christer Pettersson ©)

Stamfibern innehåller 96 enskilda fiberledare som går till enskilda hus. Vi har avbrott på fiberledare till 3 fastigheter i stamfibern. Fler fiber kan vara skadade. Alla är inte använda idag. Din fiber kan också vara skadad.

Stamfiber mellan skåp D285 och skåp Berget. Skada vid pilen 200 m från skåp D285.
Skada 6248 m från noden. Två kunder fick avbrott vid den positionen.

Den skadade stamfibern dras ut ur fiberslangen och ny blåses in mellan fiberskåpen. Alla 96 fiber i fiberkabeln behöver också svetsas i båda ändar av stamfibern.

Om det går bra att dra ur gamla fibern så går det oftast lätt att blåsa in en ny.

Flyter jobbet på som det ska, kan det vara klart på 2 arbetsdagar med fiberbyte och svetsning. Vid problem måste man gräva och öppna fiberslangen på flera ställen, vilket kan ta tid.

Nu har vi har en preliminär tid för start av fiberbytet. Tisdag 28 maj kl. 07:00 blir det avbrott.

Vi väntar på utsättning (markering av var kablarna ligger) av kablar innan jobbet kan påbörjas.

Vi återkommer med information när vi kan fastställa den bestämda tiden för reparationen.

Vi beklagar det besvär som avbrottet ger.

Styrelsen

Här kommer vi fortlöpande att publicera hur arbetet med fiberbytet preliminärt 28 maj fortskrider.

 • Onsdag 22 maj.

  Preliminär start av arbetet tisdag 28 maj kl. 07:00.

 • Lördag 25 maj.

  I dag har vi fått uppgifter om att reparationen av den trasiga fibern börjar tisdag 28 maj kl. 07:00.
  Då blir det följaktligen avbrott på både internet och TV. Det gäller även IP-telefoni! Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.
  Observera att det gäller medlemanslutningar i Råane, Havås, Jättesås och Vassbo och de som är anslutna via dessa noder. Detta gäller alltså även TV och IP-telefoni! 
  Resten av nätet kommer att fungera normalt.
  De medlemmar i Jättesås omgivning som får sin fiber direkt från Stenshult över skogen är INTE berörda.

 • Onsdag 29 maj.

  Fibern på Hogarna är bytt och nya skåpet är på plats. Man påbörjade svetsning i båda ändar igår. Kan bli klart idag på Hogarna.
  Fibern på Havås är klippt och delvis urdragen. Det arbetet fortsätter idag.
  Mer info följer så fort vi vet något ytterligare.

 • Onsdag 29 maj – kväll.

  Skadade fibern på Hogarna är klippt och urdragen. Nytt
  fiberskåp är placerat utanför Hogarna 125. Ny fiber blåst från D285
  (busshållplats) till nya skåpet.

  Fiber insvetsad i båda ändar. Så medlemmar på Råane och Havås
  har åter tjänster på fibern. 

  Bytet av fibern mellan skåp Havås-2 och skarvbrunn på åsen
  går trögt.

  OTDR mätning som gjordes vid avbrott på fibern till 2 medlemmar
  visade trolig skadepunkt. Vid urdragning av fibern hittades skadan.
  Det gör att vi inte behöver byta hela 700 m fiber. Vi byter ca 200 meter och
  sätter en skarvbrunn. Det kortar avbrottstid för 34 medlemmar.

  Fortsatt blåsning av fibern är nu avbruten och ersatt av
  skarvbrunn.

  Svetsning kan därmed starta tidigare. Svetsning i skåp
  Havås-2 är redan påbörjad. 

  Arbetet fortsätter i morgon 30 maj.

  Mer utförligt med bilder nedan:

  Reparation av skadad fiber på Havås.
  Skada på fiber hittad där OTDR mätning visat på avbrott.
  Fiberbrott
  Fiberbrott. (Bild Christer Pettersson ©)
  Fibern har utsatts för en knäckning inte inte sträckning. Tyder på att fiberdukten (slangen) med fibern i har blivit dragen av en grävmaskinsskopa.
  Ny skarvbrunn anläggs.
  Ny skarvbrunn anläggs. (Bild Christer Pettersson ©)
  Då det går trögt att trycka i ny fiber hela 700 m, så vi sätter en skarvbrunn efter skadestället. 200 m fiber byts ut. Detta gör att vi kan korta reparationstid. 34 medlemmar på Jättesås, Vassbo, Hästhagen och Tålleröd är utan anslutning.
  Skadad är 96 fiber.
  Fibermatare driven med tryckluft.
  Fibermatare driven med tryckluft. (Bild Christer Pettersson ©)

  Hogarna

  Nytt skåp för skarvning vid skadad fiber på Hogarna.
  Nytt skåp för skarvning vid skadad fiber på Hogarna. (Bild Christer Pettersson ©)
  Lagad fiberdukt i grop där fiber på Hogarna blev skadad.
  Lagad fiberdukt i en blöt grop där fibern på Hogarna blev skadad. (Bild Christer Pettersson ©)

 • Torsdag 30 maj – kväll

  Hogarna
  Nytt skåp installerat. Ny 96-fiber insvetsad mellan skåp D285 och nya skåpet.
  Båda groparna för skarvning är återfyllda.
  Ny anslutning insvetsad till fastighet Hogarna 125.
  Fibern är aktiv till fastigheter på Råane och Havås.
  Kvarstår att utföra OTDR-mätning på samtliga fibrer som skarvats och svetsats. Kvalité på svetsskarvar och dämpning på ledning kontrolleras imorgon fredag. Respektive medlem får under tiden ett kortare avbrott då OTDR-mätning utförs.

  Havås
  Skadad fiber mellan skåp HAVÅS-2 och Jättesås är utbytt.
  Nya fibern är insvetsad i HAVÅS-2. Andra änden svetsas i ny skarvbrunn. Jobbet är påbörjat och fortsätter imorgon fredag. Ser ut att bli klart i morgon.
  Därefter OTDR-mäts alla skarvar i fiberns hela längd från nodhuset i Stenshult till respektive fastighet. När detta är utfört med bra resultat stängs skarvbrunnen och återfylls.

  Medlemmarna på Jättesås, Vassbo, Ryra, västra Hästhagevägen och Tålleröd får sin fiber tänd vartefter den svetsas i skarvbrunnen. Vid OTDR-mätningen blir det ett kortare avbrott.

  Exempel på dämpning av signal vid svetsskarvar i fiberskåp.
  Exempel på dämpning av signal vid svetsskarvar i fiberskåp.

 • Fredag 31 maj – eftermiddag:


  Nu ska alla medlemmar på Hogarna, Havås och ner mot Vassbo,
  Ryra, Hästhagen ha fiberanslutningen åter. Återrapporterat av LindaFyrstads.

  All svetsning och OTDR mätning är klar.

  Kvarstår att återfylla gropen med nya skarvbrunnen på Havås.
  Detta görs på måndag.

  Även nya anslutningarna på Hogarna 125, Hogarna 171 och Sågen 155 är
  svetsade och klara att startas upp.

  Vi önskar alla en trevlig helg! Vi hoppas på återkoppling om något verkar fel eller mindre bra….