Nyheter försommaren 2024

Vi har tidigare informerat de berörda medlemmarna med separata utskick till dem.

Vi hade ett planerat avbrott på fiberanslutningen i början av juni!

Eftersom vi behövde byta stamfiber mellan fiberskåp vid Hogarna och Jättesås, blev det avbrott i internetanslutning tisdag 28 maj kl. 07:00. Detta gällde även TV och IP-telefoni!

Observera att det gällde medlemanslutningar i Råane, Havås, Jättesås och Vassbo och de som är anslutna via dessa noder. Resten av nätet fungerade vad vi vet normalt.

Fibern hade skadats vid arbeten med utbyggnad av elkraftsnätet.

Fibern har skadats på flera ställen. Här är ett av dem.
Fibern hade skadats på flera ställen. Här är ett av dem. (Bild: Christer Pettersson ©)

Stamfibern innehåller 96 enskilda fiberledare som går till enskilda hus. Vi hade avbrott på fiberledare till 3 fastigheter i stamfibern. Fler fiber kunde vara skadade. Alla är inte använda idag. Bor du i detta område kunde din fiber också vara skadad!

Den skadade stamfibern drogs ut ur fiberslangen och ny blåses in mellan fiberskåpen. Alla 96 fiber i fiberkabeln behöver också svetsas i båda ändar av stamfibern.

Jobbet flöt på som det skulle, det var klart på 2 arbetsdagar med fiberbyte och svetsning. 

Nedanstående skickades ut till berörda medlemmar i samband med att arbetet fortgick:

 • Lördag 25 maj.

  I dag har vi fått uppgifter om att reparationen av den trasiga fibern börjar tisdag 28 maj kl. 07:00.
  Då blir det följaktligen avbrott på både internet och TV. Det gäller även IP-telefoni! Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.
  Observera att det gäller medlemanslutningar i Råane, Havås, Jättesås och Vassbo och de som är anslutna via dessa noder. Detta gäller alltså även TV och IP-telefoni!
  Resten av nätet kommer att fungera normalt.
  De medlemmar i Jättesås omgivning som får sin fiber direkt från Stenshult över skogen är INTE berörda.
 • Onsdag 29 maj.

  Fibern på Hogarna är bytt och nya skåpet är på plats. Man påbörjade svetsning i båda ändar igår. Kan bli klart idag på Hogarna.
  Fibern på Havås är klippt och delvis urdragen. Det arbetet fortsätter idag.
  Mer info följer så fort vi vet något ytterligare.
 • Onsdag 29 maj – kväll.

  Skadade fibern på Hogarna är klippt och urdragen. Nytt
  fiberskåp är placerat utanför Hogarna 125. Ny fiber blåst från D285
  (busshållplats) till nya skåpet.

  Fiber insvetsad i båda ändar. Så medlemmar på Råane och Havås
  har åter tjänster på fibern. 

  Bytet av fibern mellan skåp Havås-2 och skarvbrunn på åsen
  går trögt.

  OTDR mätning som gjordes vid avbrott på fibern till 2 medlemmar
  visade trolig skadepunkt. Vid urdragning av fibern hittades skadan.
  Det gör att vi inte behöver byta hela 700 m fiber. Vi byter ca 200 meter och
  sätter en skarvbrunn. Det kortar avbrottstid för 34 medlemmar.

  Fortsatt blåsning av fibern är nu avbruten och ersatt av skarvbrunn.

  Svetsning kan därmed starta tidigare. Svetsning i skåp
  Havås-2 är redan påbörjad. 

  Arbetet fortsätter i morgon 30 maj.
 • Torsdag 30 maj – kväll

  Hogarna
  Nytt skåp installerat. Ny 96-fiber insvetsad mellan skåp D285 och nya skåpet.
  Båda groparna för skarvning är återfyllda.
  Ny anslutning insvetsad till fastighet Hogarna 125.
  Fibern är aktiv till fastigheter på Råane och Havås.
  Kvarstår att utföra OTDR-mätning på samtliga fibrer som skarvats och svetsats. Kvalité på svetsskarvar och dämpning på ledning kontrolleras imorgon fredag. Respektive medlem får under tiden ett kortare avbrott då OTDR-mätning utförs.

  Havås
  Skadad fiber mellan skåp HAVÅS-2 och Jättesås är utbytt.
  Nya fibern är insvetsad i HAVÅS-2. Andra änden svetsas i ny skarvbrunn. Jobbet är påbörjat och fortsätter imorgon fredag. Ser ut att bli klart i morgon.
  Därefter OTDR-mäts alla skarvar i fiberns hela längd från nodhuset i Stenshult till respektive fastighet. När detta är utfört med bra resultat stängs skarvbrunnen och återfylls.

  Medlemmarna på Jättesås, Vassbo, Ryra, västra Hästhagevägen och Tålleröd får sin fiber tänd vartefter den svetsas i skarvbrunnen. Vid OTDR-mätningen blir det ett kortare avbrott.
 • Fredag 31 maj – eftermiddag:

  Nu ska alla medlemmar på Hogarna, Havås och ner mot Vassbo,
  RyraHästhagen ha fiberanslutningen åter. Återrapporterat av Linda på Fyrstads.

  All svetsning och OTDR mätning är klar.

  Kvarstår att återfylla gropen med nya skarvbrunnen på Havås.
  Detta görs på måndag.

  Även nya anslutningarna på Hogarna 125Hogarna 171 och Sågen 155 är
  svetsade och klara att startas upp.

  I och med detta var reparationen genomförd! Tack till alla reparatörer för ett snabbt och korrekt genomfört arbete!

Illustrativa bilder nedan:

Reparation av skadad fiber på Havås.
Skada på fiber hittad där OTDR mätning visat på avbrott.

Fiberbrott
Fiberbrott. (Bild Christer Pettersson ©)

Fibern har utsatts för en knäckning inte inte sträckning. Tyder på att fiberdukten (slangen) med fibern i har blivit dragen av en grävmaskinsskopa.

Ny skarvbrunn anläggs.
Ny skarvbrunn anläggs. (Bild Christer Pettersson ©)

Då det går trögt att trycka i ny fiber hela 700 m, så vi sätter en skarvbrunn efter skadestället. 200 m fiber byts ut. Detta gör att vi kan korta reparationstid. 34 medlemmar på Jättesås, Vassbo, Hästhagen och Tålleröd är utan anslutning.
Skadad är en fiberkabel med 96 fiber.

Fibermatare driven med tryckluft.
Fibermatare driven med tryckluft, (Bild Christer Pettersson ©)

Hogarna

Nytt skåp för skarvning vid skadad fiber på Hogarna.
Nytt skåp för skarvning vid skadad fiber på Hogarna.
(Bild Christer Pettersson ©)
Lagad fiberdukt i grop där fiber på Hogarna blev skadad.
Lagad fiberdukt i en blöt grop där fiber på Hogarna blev skadad.
(Bild Christer Pettersson ©)

Föreningen har försäkringar för sådana här oönskade händelser.

Vi önskar alla en bra sommar!
Styrelsen