Extrastämma 7 november!

Härmed kallas alla medlemmar till extra föreningsstämma i Stenshult fibernät ekonomisk förening!

Stämman hålles torsdagen den 7 november 2013 kl. 18.30 i Stenshults IFs klubblokal.

Det som ska beslutas är ändring av stadgarna så att de bättre fungerar gentemot myndigheterna.

Efter förhandlingarna blir det information:

  • Styrelsen – Nuläge
  • EMPOWER om fiberutbyggnad

Möjlighet för frågor.

Välkommen!

 

Ladda ner kallelse och föredragningslista som PDF-fil HÄR!