Förlängd upphandlingstid

Anbudstiden för vår upphandling av projektering, grävning och systemleverantör har förlängts till den 11 september.

Förfrågningsunderlag hittar ni på: www.opic.com/notice.asp?req=divftvcn

Om ni är intresserade av att lämna anbud på förfrågan anmäler ni er via e-post till: info@stenshultsfiber.se

Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Stenshults Fibernät Ekonomisk Förening, Djurhult 119, 451 92 Uddevalla tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt ”Anbud”, senast 2013-09-11.

Välkommen med ditt anbud.