God Jul och Gott Nytt 2023!

God Jul och Gott Nytt År!

Så är 2022 nästan slut. Julen närmar sig med allt vad därtill hörer. Vi i styrelsen vill gärna passa på tillfället att önska alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År 2023!

Vi kan konstatera att vårt nät har skött sig väl under året och att våra nya nätleverantör Itux också levererat. Vi har haft ett par små avbrott beroende på Tele2 för några av våra medlemmar, men det är uppklarat nu.

En fridfull långhelg för alla medlemmar och familjer som använder vårt nät, önskar vi i styrelsen genom Conny, Lisbet, Christer, Johan och Björn.