Grävmaskinerna är igång!

Just nu läggs plaströr i Stenshult
Just nu läggs plaströr i Stenshult

Äntligen kan vi se att det är fiber på gång i vårt område. Grävmaskinerna arbetar och gräver ner plastslang som det så småningom ska blåsas fiber i. Första etappen är samförläggning inom Stenshult – Djurhult – Fagerhultsområdena.

Aktiviteten är hög inom föreningen och vi kommer snarast att kontakta berörda markägare för avtalsskrivning vad gäller ledningsrätter.

Flera maskiner är igång...
Flera maskiner är igång…

Boka gärna in den 7 november, för då ska vi ha en extra föreningsstämma. Vi återkommer med klockslag och plats.

Bilderna vi kan se här är tagna av Siv och visar maskinerna på gång i Stenshult. Klicka i dem för att se dem i litet större format.

Nu är vi på gång!

Styrelsen