Medlemsinformation oktober 2022

Sommaren har passerat med både varma och torra, samt litet kallare och våta dagar. Kriget i Ukraina har satt sina spår på olika sätt. Bland annat har energipriserna rakat i höjden, både när det gäller fossil energi och elektrisk energi. Vi har också råkat ut för en galopperande inflation som satt sina spår i många privatekonomier, men vi kan konstatera att folket i Ukraina har råkat mest illa ut!

Turligt nog drar våra tekniska applikationer inom fiberföreningen rätt litet ström, så för närvarande är det inte aktuellt att justera månadskostnaden för medlemmarna. Hur det ser ut för Tele2 vet vi dock inte, med det kan hända att man justerar indexuppräkningen så småningom. Just nu har vi i alla fall inte hört något.

Vi måste ju konstatera att vi har ett MYCKET bra avtal med Tele2. Ser man till vad andra betalar för motsvarande uppkoppling och tjänster måste vi vara mycket nöjda. Även de avtal som många andra utanför vår förening har med sina leverantörer, hänger inte med om man ser till vad man får för pengarna.

Eventuellt får vi också ett utökat geografiskt område, då vi har sökt stöd för bredbandsutbyggnad i området Salekärr som ligger i vår östra sida och avgränsas av gamla riksväg 44. Ansökan hos PTS är inlämnad i augusti och svar väntas i december.

Mer om detta kommer om vår ansökan beviljas.

Fiberpatchar i nodhuset.

Beträffande säkerhet för strömavbrott för vår nod vid Stenshult har vi viss uppbackning via en s.k. UPS, som tar över strömförsörjningen vid ett eventuellt avbrott. Vi tittar nu även på möjligheten att förstärka denna, så vi klarar längre tid utan ström i framtiden. Men försvinner strömmen i medlemmens hus som anslutningen går till är det kört i alla fall, för då fungerar det inte.

Vi har haft några medlemmar som haft avbrott i slutet av september, men det har inte varit något fel i vårt nät utan berott på omständigheter vi inte kan råda över. Det är vad vi vet i alla fall nu åtgärdat.

Har du kollat din räkning nyligen?

Om du bara har vårt gruppavtal med Tele2 ska du bara få räkning från oss och inte från Tele2. De skickar bara räkning om du har tilläggstjänster utöver vad som finns i vårt avtal.

Alltså –

  • enbart gruppavtal – räkning bara från föreningen.
  • tilläggstjänster utöver detta – räkning även från Tele2.

Har du ”Öppet nät”, alltså anslutning från annan operatör än Tele2 kan vi inte hjälpa dig. Då blir det en uppgörelse mellan dig och denna operatör. Du får även räkning från föreningen på nätavgiften i detta fall.

E-post stängs ner.

Ska du flytta?

Då måste du meddela BÅDE föreningen och Tele2 detta om du har gruppavtal. Det räcker alltså inte med bara den ena! Föreningen kommer du enklast i kontakt med via https://stenshultsfiber.se/1803-2/, eller gå till hemsidan och peka på ”Kontakt” i menyn Välj därefter ”Kontakta oss”.
Anmäl flyttning i så god tid som möjligt – helst ca 3 månader eller längre före flytten.

Har du ”Öppet nät” meddelar du föreningen och vid behov din operatör.

Vi önskar alla medlemmar en bra fortsättning på hösten, hoppas att allt i samhället snart lugnar ner sig och att det snart blir fred i Europa igen.

Styrelsen