Nu gräver vi i Stenshult!

Första utbyggnaden

Aktuellt

Nu gräver vi fiber i Stenshult. Vi börjar nu samförlägga kanalisation med Uddevalla energi. Vi startar i Stenshult och gräver till Djurhult, Källegren, Fagerhult och fram till Maderna. Därför pågår nu ett intensivt arbete med att bland annat teckna markupplåtelseavtal och att ansöka om olika tillstånd samt färdigställa upphandlingen. Du som berörs av byggnationen kommer att kontaktas så snart vi har en exploatör på plats och grävarbeten sker i ditt område.

Vill du engagera dig!

Nu när det börjar bli en del praktiskt arbete vill vi gärna ha fler engagerade medlemmar som kan hjälpa till. Kontakta någon i styrelsen så bjuder vi in till arbetsmöten.

Faktura

Vi kommer att skicka ut en faktura för ytterligare kapitaltillskott om 5000 kronor då vi nu startar upp byggnationen. Fakturan kommer att skickas ut under oktober månad.

Extrastämma

En extrastämma kommer att hållas månadsskiftet oktober/november. Då planerar vi att informera om byggnationen samt även göra några justeringar i föreningens stadgar. Kallelse kommer att skickas ut separat.

Frågor till stämman

Vi vill gärna ha era frågor redan nu för att kunna förbereda oss och kunna lämna ett så bra svar som möjligt.

/Styrelsen