Sommarhälsning med fiberavbrott!

Här var det tänkt att vi skulle få lägga ut en liten blänkare och en midsommarhälsning som berättade om hur litet problem vi haft med vårt nät sedan vi bytte till Itux som nätleverantör. Och Itux har fungerat förvånansvärt bra sedan vi gick över till dem. Så kom då smolken i glädjebägaren med avgrävda fiberanslutningar i Hogarna i går.

Vi hoppas att det är åtgärdat nu när detta skrives ett dygn senare, fast på eftermiddagen.

Fibergrävning vid ett annat tillfälle.
Fibergrävning vid ett annat tillfälle.

Felet berodde på en mindre väl utförd utsättning, d.v.s. en kontroll av var fibern är nedgrävd innan en entreprenör ska påbörja ett grävjobb. Nu var utsättningen, som gjordes av ett företag, mindre väl utförd eftersom det blev ett fel på ett par meter. Det resulterade i att företaget som skulle göra grävjobbet blev vilseledda och därför grävde av fibern. Felet ligger alltså hos utsättaren och inte grävaren.

Det finns ett gyllene uttryck som uttrycks ”fort – men fel” som nog är ganska tillämpligt här…

Om vi nu bortser från denna onödiga malör har året hitintills varit förvånansvärt fritt från felaktigheter – undantaget en medlem som blivit bortkopplad några gånger. Detta beror på att tjänsteleverantören inte har haft tillräckligt god ordning på sina register. Vi hoppas att det är åtgärdat nu, så alla medlemmar fortfarande har tillgång till en bra och stabil uppkoppling.

En riktigt bra midsommarhelg och därefter sommar önskar vi alla medlemmar. Men vi vill också framhålla att det i dessa tider är än viktigare att ha sina säkerhetssystem uppdaterade och igång! Det finns många spöken därute på nätet, framför allt i dessa orostider med krig i Europa!

Längst ner i detta utskick finns några länkar som är läsvärda, beträffande just säkerhetsaspekterna!

Happy surfing önskar styrelsen genom webmaster….!

Humlan gillar också rododendron.
Humlan gillar också rododendron.

Länkar: