God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År!
God Jul och Gott Nytt År önskar vi alla medlemar! Styrelsen.

Så har det (nästan) gått ännu ett år – även i vår förening. Men allt rullar på som vanligt, kanske med några små förargliga skavanker.

Vi har tidigare berättat om den skada på fibern som orsakades när Uddevalla Energi skulle gräva ner en högspänningskabel förbi Råane och Havås. Men det var inte Uddevalla Energis entreprenörer som hade skuld till detta. Vi har redan tidigare berättat om detta fel och att det till största delen beror på en slarvig förläggning när fibern grävdes ner 2015. Det finns ett uttryck som stämmer bra, nämligen ”fort, men fel…”. Entreprenören gick i konkurs därefter, så där rök vår garanti.

Vi hade också i söndags vid 18:27 ett avbrott på internet och på TV. Detta berodde på avgrävd elkabel på söder i Uddevalla, där Tele2 har sin nod. Turligt nog fanns kompetent folk att tillgå ganska omgående, så felet var tämligen snabbt avhjälpt.

I övrigt tuffar det på som det ska. Men vi kan utöver detta inte nog poängtera att säkerheten på nätet blir mer och mer utsatt. Det senaste exemplet på en stor störning är väl Svenska kyrkans totala IT-haveri, som beror på att utpressningsvirus kommit in i deras system. Någon har förmodligen alltså klickat på något man inte borde klicka på…

Om vi skulle skicka ut varningar för allt som dyker upp skulle vi inte ha tid med något annat att göra, så det gäller att använda sitt sunda förnuft och inte klicka på vad som helst. Det bästa rådet vi kan ge är – tänk efter före!

Men dyker det upp något speciellt ska vi försöka varna för detta – om vi hinner, för allt går så fruktansvärt fort!

Frånsett detta fungerar allt som det ska just nu. Vi har dock ett större arbete framför oss när våren börjar komma. Vi måste byta en del fiber just vid Råane och Havås, eftersom den fibern är i viss mån skadad. Just nu fungerar den dock. Detta är ett försäkringsärende, så det föreningen måste betala blir självrisken till försäkringsbolaget.

Vi avslutar med att önska alla som finns på vårt nät en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2024!

Styrelsen