Årsmöte antecknat

Årsstämman genomfördes 28 april.

Conny hälsade närvarande ca 120 fiberanvändare välkomna till stämman.

Informerade om föreningens pågående projekt. Visade ledningskartor med vår utbyggnad av fibernätet mot Lane-Ryrs fiber och Väne-Ryrs kommande fiber via Källegren över lilla Örnnäs. Fastigheterna på Sågen som tillhör Stenshultsfiber som idag tillfälligt ligger anslutna mot Uddevalla Energis nät som går mot Öresjöfiber kommer att få anslutning mot Stenshultsfiber. Vi har fått kostnadstäckning från kommunen för dessa anslutningar som kopplar ihop näten. Detta ger redundans som minimerar tappad uppkoppling vid avbrott på nätet.

Nya fastigheter har anslutits vid Listaskogen bort mot Raknebo.

Efter informationen öppnades Stämman och genomfördes enligt dagordningen.

Årsredovisning visades och revisorerna redogjorde för revisionsberättelsen.

 • Till nästa år önskade stämman att få årsredovisning för påseende innan årsmötet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Inga ersättningar har delats ut till styrelse eller områdesansvariga det gångna året. Stämman yrkade på att det kan finnas skäl att ersätta kostnader som finns för de som jobbar för föreningen.

Styrelsen fick uppgift att ta fram en utredningsgrupp som ska bereda förslag av ersättning. Fastställande av ersättning kommer att beslutas nästkommande Stämma.

Önskemål av att få information via mejl påtalades igen. Alla kollar inte hemsidans nyheter. Ska ordnas så att mejl skickas när hemsida uppdaterats.

Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften och serviceavgiften ska vara oförändrade. Medlemsavgiften är 25 kr per medlemsfastighet och år och serviceavgiften är 100 kr per medlemsfastighet och år.

Valberedningens förslag röstades igenom enligt följande:

Styrelse, Stenshults fiberförening 2016

Ordf. Conny Magnusson 1 år omval

Ledamöter :

Ann-Marie Genne, 1 år omval

Annika Lilja, 1 år nyval

Börje Lindqvist, 2 år omval

Christer Pettersson, 1 år nyval

Åsa Stenström 2 år omval

Suppleanter:

Ingemar Karlsson 1 år omval

Åke Jakobsson 2 år omval

Revisorer:

Yngve Karlgren, 1 år omval

Arne Edvardsson, 1 år omval

Suppleant:

Ann-Sofie Nilsson 1 år omval

 Valberedning

Nils Carlsson

Björn Tellow

Annika Brohammer Lönngren

 

Stämman avslutades av ordförande

 

Efter fikat fick vi en redogörelse av läget från Boxer.

Säljare Mats Jarnhäll hade direktören för säljorganisationen vid sin sida.

Teracom Boxer group ställde upp med teknikern Johan Grufman i rollen som Director Operations.

 

Boxer hade tagit del av medlemmarnas erfarenheter som skickats in till föreningen. De ursäktade att det inte fungerar till fullo. Men ville samtidigt förklara vad som gjorts och vad som ligger i planen att göra.

Johan redovisade att

 • Boxer bytt distributör av TV sändningarna på fibern.
 • Smartboxen fick uppdatering i november.
 • I januari jobbade de ”vassaste” teknikerna på problemen
 • April kom nästa uppdatering av Smartboxen.
 • Routern fick uppdatering fredag 22/4 för att fixa telefonproblem
 • Planerat är ytterliggare en uppdatering av smartboxen i juni
 • Pixelproblemen i sändningar med stora enfärgade ytor jobbas det med
 • 8 HD kanaler har lanserats (dock ej några av de vanligare kanalerna)
 • Lokala nyheter är inte klart att distribuera ännu, dyrt att ordna för Boxer
 • MTG förhandling om Tv3 mfl kanaler har inte slutförts. Boxer lämnade inget klart besked.

 

Boxer lämnade följande förslag till Boxerkunderna:

 • Boxer skickar tekniker till alla medlemmar som ska kolla att senaste programvaran finns i smartboxen.
 • Smartboxen kan ställas om till snabbstart.
 • Ny fjärrkontroll med bättre IR-styrka skickas till alla.
 • Ny ”egen” support kontakt för Stenshultsfiber ska upprättas. Problem som anmäls från kunden ska loggas och skickas till ”rätt” tekniker för åtgärd.
 • Ytterliggare 6 månader avgiftsfritt för TV under denna åtgärdstid.

 

Fiberföreningen godtog Boxers 6 månadersplan.  Under denna tid är det viktigt att vi beskriver problem och skickar/meddelar dessa till Boxer.

Kontaktuppgifter till nya supporten kommer att läggas på stenshultsfiber hemsida.

Efter dessa 6 månader har föreningen enligt Boxer att ta ställning till om avtalet ska fortlöpa eller brytas. Detta gäller ej enskilda medlemmar utan det är föreningen som har ett avtal med Boxer.

 

Teracom lämnade en sniffer till föreningen som kan användas för att logga data till TV-boxen.

 

Den ska nu köras hos en medlem för att samla data när och om det krånglar. Teracom loggar denna data och analyserar.

Önkar du få din TV-box loggad så skicka mejl till christer.pson62@gmail.com