Årsstämman den 4 juni 2012!

1

Årsstämman avklarad! Nu finns föreningen ”på riktigt” och har en nyvald styrelse.

OBS! Nu är det också mycket viktigt att man tecknar avtal med föreningen, då ansökan ska vara inlämnad senast vid midsommar till länsstyrelsen! Anmäl nu om du vill vara med, annars kan det bli försent! Kontakta din områdes-ansvarige!

Den 4 juni var det årsstämma i Stenshults fibernät ekonomisk förening. Många medlemmar hade mött upp. Även några andra intresserade fanns på plats.

Avtalsskrivning 4 juni
Avtalsskrivning 4 juni

Årsavgift fastställes till 125 kr, varav 100 kr serviceavgift och 25 kr medlemsavgift.  Man beslutade också om en första uttaxering vid tecknande av avtal på 2000 kr, som ska vara inbetalt senast 31 augusti. Detta för att föreningen måste ha ett rörelsekapital.

Styrelsen valdes enligt följande:
Ordförande Siv Torstensson.
Ledamöter på två år Ann-Christine Runersjö och Gun Back, på ett år Ronny Håkansson och Björn Tellow. Suppleant på 2 år blev Anna-Malin Björk Joelsson, på ett år Kent Eriksson.

Som revisorer valdes på två år Lisbeth Andersson, på ett år Yngve Karlgren. Kristoffer Eriksson valdes som suppleant.
Valberedningen består av Claes Brobäck, sammankallande, och Nils Carlsson.

Vi ska försöka hålla hemsidan uppdaterad om det händer något.

Styrelsen