Borra INTE hål i fiberboxen!

Dosan är helt tät rätt monterad
Dosan är helt tät rätt monterad

Det har kommit frågor om det går att borra hål i fiberdosans baksida och dra in fiberpatchkabeln genom den in till mediaomvandlaren. Gör INTE det! Dosan är nämligen  IP-klassad som vattentät för att allt ska fungera så bra som möjligt.

Borrar man då hål i den är det fritt fram för både fukt och ohyra att krypa in och sabotera fiberanslutningen.

Man ska dessutom vara oerhört noga med att alla tätningar fungerar där kabeln kommer in och går ut från dosan.

Borra hålet så här
Borra hålet så här

Dosan monteras av entreprenören, som i god tid måste veta om den ska placeras utomhus eller inomhus. Har du inte meddelat detta ännu kan du göra det HÄR!

För tydlighetens skull upprepar vi att entreprenörens ansvar slutar vid montering av dosan. Resten får du själv ombesörja. Vi ska undersöka möjligheten att genom en lokal entreprenör kunna erbjuda hjälp med håltagning och kabeldragning till ett fördelaktigt pris för de som vill ha hjälp. Instruktioner kommer att tas fram för hur du ska göra om du själv gör arbetet eller vart du vänder dig om du behöver hjälp.
Föreningen kommer att tillhandahålla fiberpatchkabeln från dosan till mediaomvandlaren inomhus.

Frågor har även kommit angående kabelskydd mellan dosan och håltagningen.

Var ytterligt noga med att montera skydd över fiberkabeln, så den inte kan bli skadad av yttre våld. Det finns många olika sorters skydd ute på marknaden – de större butiker som säljer eltillbehör har i allmänhet detta. Även elfirmor har sådana skydd.

Mer information kommer inom kort.