En avsiktsförklaring är tecknad med Uddevalla Energi om fortsatt förhandling

Nu är en avsiktsförklaring undertecknad av Roger Johansson, VD för Uddevalla Energi och Conny Magnusson, ny ordförande för Stenshults fiber.

Avsiktsförklaringen innebär att föreningen fortsätter förhandla med Uddevalla energi vilket ligger i linje med vad som diskuterades på mötet lördagen den 24 januari. (Ett möte som Uddevalla Energi bjudit in till)

Nu styrelse

På extrastämman den 29 januari valdes Conny Magnusson, Hattedalen, till ordförande av en enad stämma. Övriga ledamöter blev Ann-Marie Genne, Ryra, Börje Lindqvist, Hogarna och Helena Sörensen, Jättesås. Till suppleant valdes Ann-Sofie Nilsson.

/Conny Magnusson