Kom igång och fortsätt med Com Hem

Com HemEfter några dagars problem med överflytt av tjänster till Com Hem så har Com Hem och IP-Only åtgärdat  felorsaker. Nu har vi i föreningen inga kända brister eller problem.

Internet och TV är igång och telefonflytt pågår. Ni som anmält överflytt av ert gamla telefonnummer har fått ett tillfälligt nummer. Nummerflytt tar 2 veckor pga. ångerrätt. Vill man skynda på aktivering av telefon så kan man ringa 90 222 och be att kundsupporten snabbar på nummerbytet.

Com Hem support på hemsidan svarar på många frågor:

https://www.comhem.se/kundservice/support

Om avbrott uppstår på era tjänster, TV, internet eller telefon så är det support på 90 222 som snabbast löser ert problem.

Har ni frågor eller problem med att komma igång med Com Hem kan ni skicka frågor till christer.pson62@gmail.com eller sms till 073 761 2424.

Rapportera problem eller störningar till fiberföreningen så vi gemensamt kan meddela Com Hem.

Det har även varit några få problem med anslutningar via andra tjänsteleverantörer under denna period. Kvarstår problem – eller om det uppstår nya – kontakta din kundsupport. Meddela även oss så vi vet vad som inträffat.