Medlemsinformation april 2022

April har redan gått – och maj har just börjat! Vi ber om överseende med att detta nyhetsbrev har dröjt litet, men det kom ett årsmöte emellan som krävde litet arbete och annan handpåläggning.

Krokus – nu har de nästan blommat över…

Årsmötet gick av stapeln programenligt både fysiskt i Stenshult IF:s lokal och på nätet via Microsoft Teams. Du kan se hur styrelsen ser ut numera genom att klicka HÄR. Det är alltså inga som helst förändringar, utan allt rullar på som vanligt. Revisorerna hade inga synpunkter att tala om så allt var OK.

Det har inte hänt så värst mycket i föreningen sedan senaste nyhetsbrevet, utan allt fungerar som det ska. Vi kan kort sagt konstatera att sedan bytet till ITUX som nätleverantör har det varit mycket litet krångel eller ”down”-tid.

Det som man däremot måste uppmärksamma i dessa tider är att desinformation och annat otyg verkar ha ökat på nätet i och med kriget i Ukraina och Sveriges förmodade NATO-anslutning.

Var alltså extra uppmärksam dels på mejl från okända källor och ”kônstiga” hemsidor där man ombeds att klicka på både det ena och det andra. Ett gott råd i sammanhanget är att INTE lita på okända källor över huvud taget, vare sig de dyker upp via mejl eller hemsidor! Om något okänt dyker upp – ta bort det!

Nedan finns litet nya länkar om säkerhetsrelaterade frågor värda att beakta. Ta det för vad det är och använd framför allt eftertanke och försiktighet vid hanteringen av internet!

PS Dra dig inte för att mejla och fråga om det är något du är osäker på. Vi ska försöka svara efter bästa förmåga! Mejllänk finns i signaturen här nedan. DS

Webmaster


Länkar:

Med reservation för att länkarna kan ändras och därmed sluta fungera…

Senaste nytt ang. IT i Ukraina:
https://www.svd.se/a/ALMq95/tech-vd-attackerar-ryska-it-sajter-for-ukrainas-del-i-cyberkriget

Svenska IT-konsulten hjälper Ukrainas it-armé:
https://www.di.se/digital/svenska-it-konsulten-hjalper-ukrainas-it-arme/

NATO och IT-säkerhet:
https://www.xn--itskerhet-x2a.com/nato/

MSB – Tänk säkert:
https://www.msb.se/tanksakert/

MSB – Säkra dina lösenord:
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/informationssakerhet/sakra-dina-losenord/

Så slutar vi med en liten video, som finns dels i en av MSB-länkarna ovan och dels nedan.
Sens moral. Tänk efter före!