Medlemsinformation januari 2022

Nu har vi snart avverkat januari – första månaden på det nya året. Vi kan notera att allt efter bytet av nätleverantör verkar ha fungerat väl, vi har bara haft minimala störningar i samband med detta.

Det som krånglade litet var att Tele2 hade litet svårt att hantera flera anslutningar på samma adress, men det är ordnat nu.

Vi har en stabil uppkoppling och har du anslutning via vårt gruppavtal med Tele2 har du 250 Mbit/s både in och ut till ett mycket konkurrenskraftigt pris. I priset ingår även TV och telefon på ett utmärkt sätt.

Vi har haft några frågor om hastigheten i anslutningen. Det kan vara så att om man har äldre hårdvara kommer man inte upp i rätt hastighet. Då kan man göra så här:

Gå till Bredbandskollen och kontrollera!

Gå till Bredbandskollen (https://bredbandskollen.se/) och prova hastigheten. Men gör det INTE med WiFi, utan använd trådad anslutning via en nätverkskabel (märkt med lägst cat. 5.5) – annars får du garanterat för lågt värde som resultat.

Du bör få ett resultat över 200 Mbit/s när du provar, men kan få litet lägre också utan att det behöver vara fel. Får du ett resultat nära 250 Mbit/s är det alldeles utmärkt.

Notera att ju fler datorer m.m. som är anslutna samtidigt, ju lägre resultat får du. Så för att vara på säkra sidan se till så att bara den dator som du kör testet på är ansluten! Om TV:n är på belastar den också.

Om du får för låg hastighet är det förmodligen hårdvaran som inte hänger med. Då får man ta kontakt med sin tjänsteleverantör för att få support.

Kontakta oss gärna om du har frågor, så ska vi försöka svara på dem efter bästa förmåga.

Det har även förekommit några strömavbrott ner mot Vassbovik, men det är inget som i förlängningen påverkar hastigheten. När strömmen kommer tillbaka fungerar allt som vanligt efter några minuter när allt har startat om igen.

Vi får hoppas att Uddevalla Energi kommer till skott snart och gräver ner den högspänningsmatning som nu upprepade gånger slagits ut av omkullvälta träd med mera. Det finns planerat, men har ännu inte påbörjats.

Vår nod (där allt utgår) har dock inte påverkats av dessa avbrott.

Vi från styrelsen önskar alla en bra fortsättning på den s.k. vintern och ser fram emot en skön vår! Vi återkommer med ett nytt informationsbrev i slutet av februari.

Webmaster