Nu har vi några nya medlemmar!

Nu har vi fått några nya medlemmar som kommer att bli uppkopplade snart. Flera kommer att anslutas till vårt gruppavtal med Tele2 den 1 december.

Det har varit en del arbete med att gräva och ansluta, men där var också en del ideellt arbete nedlagt för att försöka hålla ner kostnaden. Nedan finns några bilder från nedgrävningen av fiberslang på Hästhagevägen.

Vi har utrymme för fler nya medlemmar, liksom utrymme att ta emot fler medlemmar till vårt gruppavtal. Det avtalet kan nog ingen gå under i pris!

Grävningen påbörjad.
Mot Hästhagen.
Mot Stämkasen.
Vägen var avstängd mitt på dagen.
Fiberblåsning.