Ordföranden har ordet

Mycket glädjande besked till er alla.

Det är nu slutförhandlat med Uddevalla Energi, jag är överens med Roger Johansson om att teckna avtal

Vi är överens om principer och prisnivåer där föreningen fått frihet och godtagbara ekonomiska villkor.

Avtalet skrivs under den 22 februari med villkor att avtalet accepteras av Länsstyrelsen samt att ni på extrastämma beslutar att godkänna.

Jag har i dag begärt att extrastämma skall utlysas där jag vill att stämman fattar beslut om att godta de nya framförhandlade villkoren.

Föreningen fri att välja KO vi kan nyttja hela nätet med full frihet.

Vi kommer att hyra stamnätet med fiber, underhåll och service av Uddevalla Energi

Stamnätet byggs med förbättrad prestanda och kapacitet med uppkoppling till noden i Rosseröd och Stenshult(Uddevalla Energi, IP-Only och Scanova)

All återbetalning från KO tillfaller föreningen.

Conny