Strömmen tillbaka!

Vårt nodhus har en bra batteribackup – det fick vi handgripligen erfara i kväll. 

Strömmen försvann kl. 16.50 på grund av skogsbranden i Bratteröd och kom tillbaka 19.30. Under denna tid fick vår batteribackup klara strömförsörjningen till internet. Det gick strålande!

Vid en kontroll av att allt fungerar kl. 20.00 befanns att inga larm hade gått och att laddningen efter avbrottet fungerade precis som den skulle.

Strömmen var alltså borta nästan tre timmar, men allt i nodhuset fungerade tack vare våra utmärkta batterier.

Webmaster

För dem som inte vet vad nodhuset är kan vi tala om att det är där samtliga medlemmars internetaccesser samlas. Utan nodhus – inget internet. Var det ligger? Det är litet halvhemligt så där…