Upphandling av projektering, grävning och systemleverantör

Vi har nu lagt ut vårt förfrågningsunderlag avseende upphandling av projektering, grävning och systemleverantör för vårt passiva fiberoptiska nät för bredband.

Ni hittar förfrågningsunderlagen på:  www.opic.com/notice.asp?req=divftvcn

Om ni är intresserade av att lämna anbud på denna förfrågan anmäler ni er via e-post till: info@stenshultsfiber.se

Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Stenshults Fibernät Ekonomisk Förening, Djurhult 119, 451 92 Uddevalla  tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt ”Anbud”, senast 2013-08-23.