Nedgrävning av fiber på tomtmark

[av_two_third first]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Här finns några kortfattade råd om hur man lämpligen förlägger fiber in till huset.

Man kan gräva både före eller efter det att entreprenören har grävt ner huvudledningen längs fastighetsgränsen. När entreprenören passerar din fastighet lägger han en tomslang på lämpligt ställe eller på det stället du har markerat om du har speciella önskemål.

Det är dock viktigt att det är i anslutning till där entreprenören gräver! Sätt en skylt med FIBER HÄR + telefonnummer du kan nås på.

Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skada på fiber/slang på den egna fastigheten – så för din egen skull gräv ner den ordentligt!

Ett lämpligt grävdjup på tomtmark är ca 30 cm. Återfyllnadsmaterialet närmst slangen får inte innehålla stenar eller andra föremål som kan skada slangen.

10-15 cm över slangen skall man lägga ett grönt kabelmarkeringsnät innan man slutför återfyllnaden. I det gröna markeringsnätet finns en liten metalltråd. Denna tråd ska kunna ansluta till kopplingsboxen som lämpligast placeras på utsidan huset. Tråden måste vara åtkomlig vid eventuell felsökning.

Fiber med markeringsnät lägges i gräsmattaFör att minimera risken för skada på ledningen rekommenderar vi att man istället för att lägga ner slangen direkt i jorden gräver ner en PEM vattenslang som extra skydd, diameter 40 mm (alt. 32 mm). I den stoppar man sedan den tunna slangen. Går det inte att gräva tillräckligt djupt måste du använda PEM-slang.

”Vi rättar tidigare uppgifter om slangdiameter! Det är ovanstående som gäller.”

Vi rättar tidigare uppgifter om slangdiameter! Det är ovanstående som gäller.

Vill du gräva innan entreprenören har grävt fram till din fastighet så är det alternativet med PEM-slang som gäller. Du låter då PEM-slangen sticka upp någon meter vid tomtgränsen, så ansluter entreprenören den då han passerar din fastighet. Han stoppar inte in fiberslangen – det får du göra själv. Tala med områdesansvarig så att anslutningspunkten stämmer överens med projekteringen!

På ytterväggen på ditt hus ska en liten anslutningsbox monteras (50 – 150 cm över mark). Om du använder PEM-slang – kapa den vid den höjd du vill ha boxen monterad.

Klamra sedan fast PEM-slangen så den sitter stadigt fast i fasaden.

En liten anslutningsbox monteras

Använder du inte PEM-slang utan enbart fiberslangen måste du skydda den antingen genom att använda PEM-slang från boxen och ner i marken, eller genom att montera en kabelränna eller motsvarande. Det är viktigt att slangen sitter stadigt fast i fasaden och skyddad från ljus.

Oavsett om du väljer att lägga bara fiberslangen eller PEM + fiberslang, är det mycket viktigt att undvika skarpa böjar på slangen då dessa kan förhindra blåsningen av fiber.

Ju rakare och mindre böjar desto bättre.

Fiberslang och kabelmarkeringsnät får du av föreningen. PEM-slang (som vi tycker du skall ha) får du bekosta själv. Vissa företag säljer den enbart i 50 m längder, med andra har den som metervara.

Ta kontakt med någon områdesansvarig om Du har frågor.
Kontaktinformation finns HÄR.

Här hittar du några som anmält att de kan hjälpa till:

  • Olsson Bygg & Industriservice, Havås. Urban 0522-663115, alt. 0705-214985, Fredrik Olsson 0522-663165 alt. 0706-362565.
  • Nibea AB, Stenshult. 0522-662136 alt: 0768-794140. www.nibea.seinfo@nibea.se.
  • Henask Minigräv och Bygg, Henrik Ask 0522-33047 alt. 0708-307957. www.henask.se henrik@henask.se.
  • Kurt Andersson, Forshälla, Köperöd. 0522-66 30 81

Du kan få ROT-avdrag för arbete på egen tomt, så gör upp det innan du beställer arbetet!

Ladda ner anvisningen som PDF-fil. Skriv ut på båda sidor av papperet och vik på mitten. Ladda ner HÄR!

Tack till Resö fiberförening och Hans Tobrand, (www.resofiber.se) för bilder och anvisningar.

[/av_textblock]

[/av_two_third][av_one_third]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Sätt en skylt med FIBER HÄR + telefonnummer
Sätt en skylt med FIBER HÄR + telefonnummer

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Fiber med markeringsnät lägges i gräsmatta
Fiber med markeringsnät lägges i gräsmatta

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

En liten anslutningsbox monteras
En liten anslutningsbox monteras

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Lägg slangen runt stora stenar etc.
Lägg slangen runt stora stenar etc.

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Grävning i gräsmatta
Grävning i gräsmatta

[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Click here to add your own text
[/av_textblock]