Ordföranden har ordet

Vill först hälsa alla välkomna till en ny hemsida som är ett led i att anpassa till de nya tjänster vi kommer att få tillgång till.

Sidan kommer att uppdateras under midsommar helgen

Vi har klart ett trippelerbjudande som kommer att presenteras på årsstämman. Vi har valt Boxer till vår tjänsteleverantör.

Valet av tjänsteleverantör har noga utvärderats och vi ser Boxer som en stark aktör. Boxer ingår i Terracom som är Svenska statens driftsbolag för det marksända nätet i Sverige och Danmark . I September kommer Boxer att även sända IP TV i  IP Onleys nät. Det är den aktör som har flest HD kanaler och erbjuder en flextjänst där basen består av fasta kanaler och 8 st som ni fritt kan byta varje månad. Det finns tillval på ytterligare kanalpaket och övriga tjänster.

Telefoni och internet ingår givetvis

Vi har i förra veckan fått vår första av grävda fiberkabel vid Råane det var en 92fiber ledning jobbet med att byta kabel och insvetsningen av 184 fiber beräknas till ca 2 veckors arbetstid. Uddevalla energi håller på och byter högspänningskabel då den gamla kabeln har fiberröret inuti kabeln och det har varit stopp. Så därför har inte Uddevalla energi blivit klara med fibersättningen av denna stamledning. Energifokus är entreprenör och Empower lagar fiberledningen.

Inmätningen av alla ledningar färdigställs under midsommar helgen och vi kommer att få ett försa utkast på måndag.  Då inmätningen ligger till grund för slutuppgörelse med Empower så har vi ännu ingen slutlig kostnad för entreprenaden. Vi måste dock vara klara senast i nästa vecka för att klara av tiderna för slutredovisning.

Vi är registrerade i ledningskollen och utsättning vid grävning eller annan verksamhet som kan skada våra ledningar utförs av Yngves Elektronik

Hela vår fiberinstallation är även försäkrad hos LF.

Det fel som var i leveranserna med våra anslutningskablar har förskjutit alla installationer och vi har ännu inte något klart besked när vi kan få våra kablar. Detta är ett stort problem för att få allt färdigställt. Vi kommer att få hjälp av Yngves Elektronik med montering av media omvandlare men då vi närmar oss deras semester så ser det mörkt ut att få detta utfört innan.

Vi kommer att koppla in föreningen på IP Onleys rikskabel i Uggelhult bredvid riksväg 44 där vi kör under motorleden vid brukshund klubben.  Jobbet är bra på G men vi saknar beslut från vägverket på TA planen.

Alla hälsas välkomna till årstämman den 23 juni kl 18.00 i Stenshult

Vi börjar lite tidigare för att få kvällen att räcka till då vi skall få två presentationer.

Conny